به وبسایت برگزاری همایش دکتر مسعود شفقی در یزد خوش آمدید!