به وبسایت برگزاری همایش دکتر مسعود شفقی در یزد خوش آمدید!

معرفی پروژه های باور نکردنی ما

روز بعد از کنفرانس، با یکی از مربیان متخصص خود، یادگیری را ادامه دهید. اماکن محدود هستند – برای اولین بار آمده، برای اولین بار خدمت کرده است. کنفرانس سنتی خود نیست این روزی است که به یاد می آورید!