به وبسایت آموزشگاه انوشه خوش آمدید!
خبر
[ آبان 24, 1398 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

تمدید کنسرت غبار عشق

تمدید کنسرت غبار عشق

خبر
[ مرداد 27, 1398 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

اجرای گروهی و تکنوازی کودکان انوشه

اجرای گروهی و تکنوازی کودکان انوشه

خبر
[ اردیبهشت 27, 1398 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

ششمین همایش هنرجویان سنتور

ششمین همایش هنرجویان سنتور

خبر
[ اردیبهشت 13, 1398 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

اولین کارگاه تخصصی دف نوازی استاد مهرداد کریم خاوری

اولین کارگاه تخصصی دف نوازی استاد مهرداد کریم خاوری

خبر
[ آذر 9, 1397 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

نخستین اجرای هنرجویان تنبک

نخستین اجرای هنرجویان تنبک

خبر
[ آبان 11, 1397 توسط anooshemusic 0 نظرات ]

کارگاه تخصصی دف نوازی حسین رضایی نیا

کارگاه تخصصی دف نوازی(مبتدی ، متوسط و پیشرفنته)