<
آقای امید انوشه، مدرس سنتور
<
آقای حمید مزیدی، مدرس گیتار
<
آقای مهدی انتظاری، مدرس آواز سنتی
<
آقای علیرضا سهیلی زاده، مدرس نی
<
خانوم لیدا فارسی، مدرس موسیقی کودک
<
آقای امیر احمدی، مدرس پیانو و کیبورد
<
آقای حامد نصیری زاده، مدرس آواز کلاسیک و سلفژ
<
آقای محمد نصیری زاده، مدرس دف
<
آقای ایمان دوست حسینی، مدرس تنبک
<
آقای میثم ثقفی، مدرس تار و سه تار
<
آقای محسن کریمی، مدرس ویولن و کمانچه
<
آقای مصطفی امیدی، مدرس تمبک
<
آقای محمد شرعیاتی، مدرس ویولن ایرانی
<
آقای علیرضا رستگار، مدرس عود
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
<
آموزشگاه موسیقی انوشه
Bootstrap Slider

مشروح خبر

اخبار موسیقی

کارگاه تخصصی نوازندگی توسط استاد قاسم رحیم زاده در آموزشگاه موسیقی انوشه

مبانی و تجزیه و تحلیل بداهه پردازی در موسیقی کلاسیک ایرانی (کلیه سازها) چهارم مرداد و آموزش و بررسی تکنیک های نوازندگی تار و سه تار در سطوح مبتدی، متوسطه و پیشرفته پنجم مرداد. تماس با شماره 36276799.

  • 1397/04/31
  • بازدید : 183