<
مژگان زارع مدرس سنتور کودکان
<
امید انوشه نوازنده سنتور
<
ایمان دوست حسینی مدرس تنبک
<
حمید مزیدی مدرس گیتار
<
علی رضا رستگار مدرس عمود
<
علی رضا سهیلی زاده نوازنده نی
<
مصطفی راه پیما نوازنده گیتار کلاسیک
<
محمد نصیری زاده نوازنده دف
<
حامد نصیری زاده مدرس آواز کلاسیک ، تئوری موسیقی و سلفژ
<
امیر احمدی نوازنده پیانو و کیبورد
<
محسن کریمی نوازنده ویولون و کمانچه
<
مصطفی امیدی نوازنده تنبک
<
لیدا فارسی مدرس موسیقی کودک
<
محمد شرعیاتی نوازنده ویولون ایرانی
<
مهدی انتظاری خواننده آواز ایرانی
<
میثیم ثقفی نوازنده تار و سه تار
<
محمد مزیدی نوازنده گیتار
<
محمد جواد میرجلیلی نوازنده ساز دهنی(هارمونیکا)
<
فرهاد آقازاده نوازنده ویولون ایرانی
<
علی رضا نظافت نوازنده دف
Bootstrap Slider

برنامه کلاسی

نام ساز
 نام استاد
 روز کلاس
           سنتور        
  آقای امید انوشه
 شنبه ،یک شنبه ،دوشنبه،  سه شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22.
     گیتار
 آقای حمید مزیدی 
 یک شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22.
ویولن _ کمانچه 
آقای محسن کریمی 
 یک شنبه ساعت 16 الی 22.
 تار _
سه تار
 آقای میثم ثقفی
  دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 22. 
 آواز
 آقای مهدی انتظاری
 دوشنبه
ساعت 16 الی 22.
 دف
آقای محمد نصیری زاده
 یک شنبه : ساعت 16 الی 22.
پنج شنبه: 16 الی 18.
 تنبک
آقای ایمان دوست حسینی
 دوشنبه
ساعت 16 الی 22.
پیانو-
کیبورد
 آقای امیر احمدی
آقای علیرضا عابدیان
شنبه و سه شنبه
ساعت 16 الی 22.
سلفژ و آوازکلاسیک
آقای حامد نصیری زاده
 پنجشنبه 
ساعت 16 الی 22.

 موسیقی کودک

خانم لیدا فارسی

 شنبه :ساعت 16 الی 22.